Nodarbības

Nodarbības Bērnu Mājā

Multimediālās mākslas darbnīca

Nodarbībās tiek iepazīti dažādi vizuālās izteiksmes veidi un formas. Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar instrumentiem, ar kuru palīdzību var realizēt savas idejas. Notiek 2x nedēļā.

Folklora

Priecīga un dinamiska nodarbība, kurā bērni kopā ar Ilgu Reiznieci no folkgrupas "Iļģi" dzied, dejo, iet rotaļās un iepazīstas ar dažādu tautu mūzikas instrumentiem. Attīsta mūzikas uztveri, muzikālo dzirdi, uzmanību, ritmiku, koordināciju un improvizācijas spēju. Notiek 2x nedēļā.

Joga bērniem

Bērniem piemērota jogas nodarbība, kas attīsta līdzsvara izjūtu, lokanību, koordināciju un izturību. Elpošanas vingrinājumi palīdz uzlabot garastāvokli, bet atpūtas pozas mazina spriedzi un trauksmi. Notiek 2x nedēļā.

Aplis

Aplis ir Bērnu Mājas ikdienas rituāls, kurā katrs bērns dalās ar saviem iespaidiem par viņam aktuāliem notikumiem. Šādi bērni mācās izteikties, sakārtot un paust savas domas, klausīties viens otrā.

Montesori istaba

Ar Montesori attīstošo materiālu aprīkota telpa individuālam darbam vai mācībām grupā.