Mācību programma

Pastaiga Bērnu Mājā

Bērnu Mājā īstenojam akreditētu, vispusīgu pirmskolas izglītības programmu, kuras galvenais mērķis ir palīdzēt bērnam atklāt izziņas prieku un veicināt spēju patstāvīgi un mērķtiecīgi mācīties.

Mācību procesā izmantojam pārbaudītas mācību metodes, kas balstītas Montesori pedagoģijas pieejā. Mācības notiek nelielās jaukta vecuma grupās, sakārtotā un īpaši sagatavotā vidē. Mūsu pedagogi iedrošina bērnus mācīties patstāvīgi - darbojoties, eksperimentējot un izzinot - un nesalīdzināt sevi ar citiem, bet darīt labāko, ko spēj pats. Pedagogu un bērnu skaits izvēlēts tā, lai uzmanības pietiktu katram bērnam, arī bērniem ar īpašām vajadzībām un sevišķi apdāvinātiem bērniem.

  Dienas ritms Bērnu Mājā

 • 8.00 - 9.00 Atnākšana un spēlēšanās
 • 9.00 - 10.00 Individuālais darbs
 • 10.00 - 10.30 Otrās brokastis
 • 10.30 - 11.00 Aplis
 • 11.00 - 12.00 Nodarbība. Individuālais darbs
 • 12.00 - 13.30 Pastaiga ārā un spēles
 • 13.30 - 14.00 Pusdienas
 • 14.00 - 15.30 Diendusa vai solo stunda
 • 15.30 - 16.30 Nodarbība. Radošais darbs
 • 16.30 - 17.00 Launags
 • 17.00 - 18.00 Rotaļas vai pēcpusdienas pastaiga
 • 17.30 - 19.00 Iešana mājās